We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies. Find out more.

 

CPA as Gaeilge

Eolas as Gaelige

Tá Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí in Éirinn ar cheann de na príomh comhlachtaí cuntasaíochta Éireannacha, le níos mó ná 5,000 baill agus mic léinn. Tá an t-ainmniú “Cuntasóir Deimhnithe Poiblí” nó CDP, an t-ainmniú is coitianta timpeall na cruinne le haghaidh cuntasóirí gairmiúla agus tá aitheantas forleathan idirnáisiúnta ag cáilíochtaí na hInstitiúide. Tá ár mbaill reatha ag feidhmniú i gcleachtas poiblí, tionscal, seirbhísí airgeadais agus san earnáil phoiblí, i níos mó ná 28 tíortha ar fud an domhain.

Tá an Institiúid gníomhach sa ghairm ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta, tá sí rannpháirteach i gCoiste Comhairleach Comhlachtaí Cuntasaíochta in Éirinn. In éineacht le comhlachtaí tosaigh cuntasaíochta eile, bhí an Institiúid ina ball bunaitheora de Chónaidhm Idirnáisiúnta na gCuntasóirí – an comhlacht domhanda. Tá an Institiúid, ina theannta sin, ina ball den Federation des Experts Comptables Europeans (FEE), an comhlacht ionadaíochta do na príomhchomhlachtaí cuntasaíochta i 25 tíortha Eorpaigh.

Comhlíonann an Institiúid a ról reachtúil mar chomhlacht aitheanta trí mhaoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gairmiúla a baill ina gcuid chleachtais agus trí chinntiú go gcothabháiltear na caighdeáin is airde oideachasúla agus oiliúna.
Mar an chéad chomhlacht cuntasaíochta a thug isteach córas éigeantach d’oideachas leanúnach gairmiúil, cinntíonn an institiúid go bhfanann gach CDP ag an imeall tosaigh ar feadh a ngairmréime.

Soláthraíonn an Institiúid seirbhís den scoth dá baill agus dá mic léinn; seirbhís atá aitheanta trí bhronnadh an ISO 9001:2000 uirthi agus a choinneáil.

Ról na hInstitiúide

Tá an Institiúid ann le:

  • Rialú a dhéanamh ar na CDPanna de réir dlí agus Cód Eitice na hInstitiúide agus de réir leas an phobail.
  • Cinntiú go bhfuil na CDPanna cothrom le dáta i ngach gné dá n-obair ghairmiúil.
  • Cothabháil na caighdeáin oideachasúla is airde i measc iontrálaithe nua sa ghairm.
  • hIonadaíocht a dhéanamh do na baill mas iomchuí.

KEEP UP TO DATE WITH THE LATEST AT CPA